Bijlessen

Door leerlinggerichte 1-op-1 ondersteuning kunnen wij onze bijlessen effectief, overzichtelijk en leuk aanbieden. De contacturen worden afgestemd op de beschikbaarheid van de leerling, waarbij het leereffect optimaal blijft. Uit onze ervaring is gebleken dat het voor de leerling prettig is om 1 of 2 uur per week af te spreken op vaste tijden. Dit komt structuur, organisatie, verantwoordelijkheidsgevoel en effectiviteit van de lessen ten goede. In uitzonderingsgevallen kan hier flexibel mee omgegaan worden.